Innritunarreglur

1. gr.
Öllum börnum, að jafnaði á aldrinum 6-16 ára, er skylt að sækja grunnskóla skv. lögum um grunnskóla nr. 91/2008. Skólaskyld börn sem eiga lögheimili í Sveitarfélaginu Árborg eiga rétt á skólavist eftir því sem nánar segir til um í reglum þessum. Það á einnig við börn sem er ráðstafað til fósturforeldra eftir nánara samkomulagi.

Frá og með hausti 2021 verða starfræktir fjórir grunnskólar í Sveitarfélaginu Árborg,
Vallaskóli, Sunnulækjarskóli, Barnaskólinn á Eyrarbakka og Stokkseyri og Stekkjaskóli sem verður stofnaður haustið 2021. Hver grunnskóli tilheyrir ákveðnu skólahverfi sem nánar er skilgreint í 2. gr. Allir nemendur sem eiga lögheimili innan skólahverfis tiltekins grunnskóla eiga sjálfkrafa rétt á skólavist í viðkomandi skóla.

2. gr.
Vallaskóli.
Hverfi Vallaskóla afmarkast af:

 • öllum svæðum norðan Fossvegar (norðan Móavegar)
 • Fossheiðar
 • Grashaga
 • Háengis
 • Álftarima
 • Langholts.

Eftirtaldar götur, svæði og bæir tilheyra upptökusvæði Vallaskóla:

Austurmýri Fossvegur 2, 4, 6 Jórutún Seljavegur
Austurvegur Furugrund Kirkjuvegur Sigtún
Álftarimi (oddatölur) Grashagi 1a,b,c og 2,4...12 Kringlumýri Skólavellir
Árbakki Grenigrund Langamýri Sléttuvegur
Árbæjarvegur vestri Grænamörk Langholt Smáratún
Ártún Grænuvellir Larsenstræti Sóltún
Árvegur Hafnartún Laugardælavegur Sólvellir
Bankavegur Háengi (sléttar tölur) Laxabakki Stekkholt
Birkigrund Heiðarvegur Lyngheiði Suðurlandsvegur
Birkivellir Heiðmörk Lækjarbakki Suðurtröð
Bæjartröð Hellismýri Mánavegur Sunnuvegur
Engjavegur Hellisskógur Merkiland Tryggvagata
Eyrarbakkavegur Hellubakki Miðtún Tröð
Eyravegur 2-38 Hjarðarholt Norðurtröð Tunguvegur
Fagramýri Hlaðavellir Rauðholt Vallartröð
Fagurgerði Hrísholt Reynivellir Vallholt
Fossheiði 1-62 Hrísmýri Réttarholt Víðivellir
Fossnes Hörðuvellir Selfossbæir Þóristún
Fosstún Jaðar Selfossvegur Þórsmörk

Sunnulækjarskóli.
Hverfi Sunnulækjarskóla afmarkast af:

 • Háengi, Álftarima og Langholti í norðri
 • Starengi, Dælengi, Lágengi, Norðurhólum, Álfhólum, Dverghólum og Tröllhólum í vestri
 • Suðurhólum í suðri
 • Austurhólum í austri

Eftirtaldar götur, svæði og bæir tilheyra upptökusvæði Sunnulækjarskóla:

Aðaltjörn Fagraland Kelduland Snæland
Akraland Fífutjörn Langholt Spóarimi
Álfaland Folaldahólar Lágengi Starengi
Álfhólar Gauksrimi Lóurimi Stekkjarland
Álftarimi (sléttar tölur) Gráhella Miðengi Suðurengi
Ástjörn Grundarland Móhella Suðurhólar
Bakkatjörn Grundartjörn Móland Tjaldhólar
Baugstjörn Háengi (oddatölur) Mýrarland Tryggvagata (fyrir neðan Norðurhóla)
Bjarmaland Hólatjörn Nauthólar Tröllhólar
Dverghólar Hrafnhólar Norðurhólar Urðartjörn
Dælengi Hraunhella Seftjörn Vallarland
Engjaland Hrauntjörn Seljaland Vörðuland
Erlurimi Hulduland Sílatjörn Þrastarimi
Fagrahella Kálfhólar Smáraland

Stekkjaskóli

Hverfi nýs skóla afmarkast af:

 • Fossheiði og Grashaga í norðri
 • Kjarrmóa, Starmóa, Bleikjulæk, Eyrarlæk, Sílalæk, Þúfulæk, Urriðalæk og Laxalæk í vestri
 • Stekkjahverfi (Björkurstykki) í suðri
 • Kjarrhólum, Grafhólum, Birkihólum, Lambhaga, Laufhaga og Reyrhaga í austri
 • Nemendur sem búa í hinum gamla Sandvíkurhreppi og þ.m.t. Tjarnarbyggð fara einnig í Stekkjaskóla
Akurhólar Grashagi 3a,b,c, 5, 7, 9, 11, 13-24 Móavegur
Álalækur Hagalækur Móstekkur
Berghólar Heiðarstekkur Nauthagi
Birkihólar Heimahagi Norðurhólar
Bjarkarstekkur Hellishólar Reyrhagi
Bleikjulækur Hraunhólar Sílalækur
Dranghólar Kerhólar Starmói
Eyrarbakkavegur Kjarrhólar Suðurhólar
Eyrarlækur Kjarrmói Tjarnarmói
Eyravegur 46, 48, 50 Lambhagi Urðarmói
Fífumói Laufhagi Urðarstekkur
Flugvöllur Laxalækur Urriðalækur
Fossvegur 8-10 Lágheiði Úthagi
Gagnheiði Lyngmói Vesturhólar
Grafhólar Melhólar Þúfulækur

Haustið 2021 fara allir nemendur 1. bekkjar sem búa í skólahverfi Stekkjaskóla í
Stekkjaskóla. Það á einnig við nemendur fædda 2012-2014 (2.-4. bekk) sem búa í
skólahverfinu og eru skráðir í Sunnulækjarskóla eða Vallaskóla skólaárið 2020-2021

Barnaskólinn á Eyrarbakka og Stokkseyri.

Eftirtaldar götur, svæði og bæir tilheyra skólahverfi Barnaskólans á Eyrarbakka og Stokkseyri:

Álfsstétt, Bakarísstígur, Búðarstígur, Dvergasteinar; Eyrargata, Háeyrarvegur, Háeyrarvellir, Hjalladæl, Hjallavegur, Hulduhóll, Merkisteinsvellir, Mundakot, Nesbrú, Ólafsvellir, Sólvellir Eyrabakka, Túngata, Þykkvaflöt, Blómsturvellir, Bæir við Stokkseyri, Eyjasel, Eyrarbraut, Hafnargata, Hásteinsvegur, Heiðarbrún, Íragerði, Sandgerði, Stjörnusteinar, Stokkseyri, stök hús, Strandgata, Tjarnarstígur og bæir í fyrrum Eyrarbakka- og Stokkseyrarhreppi.

3. gr.
Heimilt er að veita undanþágu frá reglum þessum sem hér segir:

a)  Heimilt er að veita nemanda skólavist í grunnskóla utan þess skólahverfis sem hann á lögheimili í. Umsókn, á þar til gerðu umsóknareyðublaðinu beiðni um flutning milli grunnskóla, sem er á arborg.is, skal beint til skólaþjónustu, Ráðhúsi Árborgar, Austurvegi 2, Selfossi. Afgreiðsla umsókna er í samræmi við reglur þessar

b)  Ef nemandi flytur lögheimili milli skólahverfa er ekki gerð krafa um að hann flytji í annan skóla

4. gr.
Synja skal beiðni samkvæmt a í 3. gr.:

a)  Þegar sýnt er að að nægilegt húsrými er ekki til staðar fyrir fleiri nemendur en þá sem eiga sjálfkrafa skólavist

b)  Þegar sýnt er að flutningur nemenda á milli skóla leiði til fjölgunar hópa/bekkja í viðkomandi árgangi

5. gr.
Reglur þessar skal endurskoða eigi síðar en í febrúar ár hvert. Reglur þessar öðlast þegar gildi við staðfestingu bæjarstjórnar Árborgar.

Reglur þessar eru settar með vísan í  18. gr. grunnskólalaga, nr. 91/2008.

Samþykkt í fræðslunefnd 9. september 2020
Samþykkt í bæjarstjórn Árborgar 16. september 2020.