Fundur skólaráðs 21. janúar 2009

Fundur 21. janúar 2009

Guðbjartur setti fund kl.17.00 en fundurinn er framhald síðasta fundar sem fjallaði um tillögur að breytingu á skólasókn nemenda í Sunnulæk. 

Eftir umræður og skoðanaskipti varð ráðið sammála um svohljóðandi umsögn:

,,Að vel yfirlögðu ráði og með hagsmuni nemenda að leiðarljósi leggjum við til að líta frekar til tillögu 2 og þannig geti Sunnulækjarskóli orðið í framtíðinni tveggja deilda skóli eins og hann var í upphafi hannaður til.“

Guðbjartur óskaði eftir að viðhorf stjórnenda kæmi hér einnig fram, en það er svohljóðandi:

„Viðhorf okkar stjórnenda í Vallaskóla var að gæti Sunnulækjarskóli ekki tekið við nemendunum þá værum við tilbúin að leysa málin í Vallaskóla eftir því sem húsnæði hans leyfir, enda yrði með þessari lausn ekki fleiri nemendur við skólann en eru í dag“.

Fleira ekki tekið fyrir og fundi slitið kl. 18:10.

Svanfríður Guðm.         

Jón Özur Snorrason

Hjörtur Þórarinsson      

María Hauksdóttir

Hrönn Bjarnadóttir        

Guðrún Eylín Magnúsd.

Kolbrún Lilja Guðnad.   

Guðbjartur Ólason.